EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
modals; can may should...
Modal Yardımcı Fiiller - İngilizce'de Kip'ler

Modal’lar yardımcı fiilerdir ve İngilizce ‘de çok önemli bir rol oynarlar. Bu yardımcı fiilleri kullanarak birçok farklı durum için farklı cümleler üretebiliriz. Modal yardımcı fiileri kişilerin belli durumlardaki düşünce ve tavırlarını ifade eder. Örneğin modal yardımcı fiilerini kullanarak bir eylemin gerekliliğinden, olasılığından, bahsedebilir, tavsiyeler ve önerilerde bulunabilir ya da tercihlerimizi belirtebiliriz.


Modal yardımcı fiillerinin bir yada daha çok anlamı ve kullanım alanı olabilir. İngilizcede’ki modal yardımcı fiileri şunlardır: may, might, can, could, had better, must, should, ought to, shall, will and would. Yapısal olarak modal olmasalar da , bazı yapılar modal yardımcı fiileri gibi kullanılıp, benzer anlamlar verirler: able to, be going to, be supposed to, have to, have got to, used to bunlara örnek olarak verilebilir.
 

 RİCA ETME - BİRŞEY İSTEMEK

 

WILL YOU

WOULD YOU

 

CAN YOU

COULD YOU

 

(a)     Will you open the door, please?

(b)     Would you open the door, please?

(c)     Can you open the door, please?

(d)     Could you open the door please?

 

Yukarıdaki cümlelerin anlamları hemen hemen aynıdır. Aralarındaki tek farklılık, “would you” ve “could you” ile yapılan cümleler “can you” ve “will you” ile kurulan cümlelere göre daha naziktirler. Nezaket derecesi aynı zamanda, konuşan kişinin ses tonuna göre de belirlenebilir.

 

 MÜSADE ETMEK : MAY  AND CAN

 

MAY

 

CAN

 

 

(a)     You may use my car today.

(b)     You can work in my room.

 

 

   can” ve “ may” izin vermek için kullanılır.


 

" WOULD YOU MIND " İle Rica Etmek, Birşey İstemek

 

   İZİN İSTEMEK:  Would you mind + if I DID something? 

(a)     Would you mind if I smoked in this room?

(b)     Would you mind if I opened the window?

 

 

(a) ve (b) cümlelerinde, konuşmacı yapacak olduğu eylem için kibarca izin istemektedir. Bu yapı, izin istemenin çok nazik bir yoludur.

 


BİRİSİNDEN BİRŞEY YAPMASINI İSTEMEK 

Would you mind + DOING

 (c)     Would you mind opening the door?
(d)
     Would you mind mailing this letter for me ? 

 

(c) ve (d) cümlelerinde, konuşmacı diğer kişiden  birşey yapmasını çok nazik bir şekilde rica etmektedir. Bu yapı da çok kibar ve seviyeli bir rica yöntemidir.

 


 

 GEREKLİLİK : MUST,  HAVE TO , HAVE GOT TO

 

(a)     All students must wear uniforms.
(b)
     All students have to wear uniforms.
(c)
     I really must do something to redecorate this house.
(d)
     We have to pay this bill within two weeks.
(e)
     I must be at my desk by 10:00 every morning.


 “must” ve “ have to” gereklilik belirtmek için kullanılırlar. Her iki yapı da, karşıdaki kişiye bir başka seçenek sunmayıp, bahsedilen eylemin kesinlikle yapılması gerektiğini anlatırlar.

 

 

(f)       It is a fantastic movie. You really must see it.

(g)     Jim is really a very nice man. You must meet him.

.

 

Must “ aynı zamanda birşeyi ısrarla tavsiye ederken kullanılır.

 

(h)     I have got to be at the office as soon as possible.

(i)       You have got to call your boss now.

 

 

Have got to”, must “ ve  “have to” ile aynı anlama gelir.

 

(j)       I missed the bus this morning, so I had to take a taxi.

(k)     I had to spend all day in the meeting.

(l)       I have had to enter three exams since October.

 

 

 

 “must”,”have to” ve “have got to”  geçmiş zamanda HAD TO  ile ifade edilir.


 

 GEREKSİZLİK (GEREK YOK) DON’T HAVE TONEEDN’T,YASAKLAMA  MUSTN'T                                                                                                                                                                             

 

GEREKSİZLİK

 

(a)     You don’t have to buy any eggs. We have plenty at home.

(b)     Bob doesn’t have to bring his guitar. We have one.

(c)     It’s holiday today. We don’t have to get up early.

 

 

 

 (a),(b), ve  (c) cümlelerinde  “don’t have to”  eylemin yapılmasının gereksiz olduğunu ifade etmektedir.

 

(d)     You don’t need to buy any eggs. We have plenty at home.

(e)     You needn’t buy any eggs. We have plenty at home.

(f)       You don’t need to pay the bill today. You can pay it tomorrow as well.

 

 

 

Don’t need to” ve “ needn’t”,“ don’t have to” ile aynı anlamda olup, hepsi yapılan eylemin gereksiz olduğunu ifade ederler.

 

YASAKLAMA 

(g)     You must not enter this room.

(h)     Cars mustn’t be parked here.

(i)       You mustn’t go out alone at nights.

 

Mustn’t bahsedilen eylemin yapılmasına izin verilmediğini, yasaklandığını ifade eder. Bir başka deyişle, “You mustn’t do it,” = “ Don’t do it!” demektir.


 

TAVSİYEDE BULUNMA : SHOULD, OUGHT TO , HAD BETTER

 

(a)     You look sick. You should see a doctor.

(b)     You look sick. You ought to see a doctor.

(c)     You should study harder to pass the test.

(d)     Drivers should wear seat belts.

 

 

“Should” ve “ ought to” aynı anlamda olup, her ikisi de bahsedilen eylemin yapılmasının iyi olacağından ve bu eylemlerin yapılmasının önemli olduğundan bahseder.

 

(e)     You shouldn’t eat so much sweet food.

(f)       Children shouldn’t be allowed to watch horror films.

 

 “should”  olumsuz yapısı;  “ shouldn’t.

 

(g)     You had better take your umbrella, or you will get wet.

(h)     You had better hurry up; otherwise we will go without you.

(i)       You ‘d better go to bed early tonight. You have to get up early tomorrow. You may be late to the exam.

(j)       You had better not be late to the meeting.

 

 

Had better”  genellikle daha kuvvetli bir anlam verir.Had better anlam olarak bir uyarı mesajı verip, buna uyulmaz ise kötü sonuçlar olabileceğini ifade eder.


 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=