EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
Tense Table Zaman TablosuTENSE

POSITIVE olumlu

NEGATIVE olumsuz

QUESTION soru

Kullanıladığı Durumlar

Zaman zarfları

The Simple Present Tense

(V1)

I go to cinema on Fridays.

I don’t go to cinema on Fridays.

Do you go to cinema?

Bu tense ile alışkanlıklar , sürekli yapılan işler ,bilimsel gerçekler söylenir.

Everyday ….

Sometimes….

On Mondays…

 

 

The Simple Past Tense ( V2)

We took an exam last week.

We didn’t take an exam last week.

Did you take an exam yesterday?

Geçmiş zaman diliminde olan olaylarda kullanılır.

Last week…

Yesterday…

İn 1955….

5 days ago…

Future Tense

 ( will)

He will visit Topkapı palace next week.

He won’t visit Topkapı palace next week.

Will you come to Turkey this year?

Gelecekle ilgili şu an verilen kararları ve tahminlerde kullanılır.

Next week …..

Tomorrow…

İn 2045….

İn may ….

Future Tense

( be going to)

I am going to buy a new car next month.

I am not going to talk her again.

Are you going to meet your friends?

Gelecekle ilgili planlanmış ve kesin olacak eylemler de kullanılır.

Next week …..

Tomorrow…

İn 2045….

İn may ….

The Present Continuous Tense (am,is,are+Ving)

I am studying English now.

It isn’t snowing outside now.

What are you eating now?

Şu an yaptığımız eylemlerden söz ederken kullanırız.

Now….

At the moment...

This morning…

These days…

The Past Continuous Tense (was,were+Ving)

He was reading a novel when I came to the house.

It was not raining when we arrived at home.

What was he doing when we were not at home.

Geçmişte belli bir anda devam etmekte olan eylemlerde kullanırız.

Yesterday morning…

At 9pm yesterday..

The Present Perfect Tense

(have,has+V3)

I have seen you two times this week.

I haven’t been to England.

How long have you been to Canada?

1-Olay geçmişte başlamış ve hala devam ediyorsa

2-Olay geçmişte başlayıp bitmiş fakat etkisi hala devam ediyorsa kullanılır.

For….

Since…..

…..yet

 

The Future Continuous (will be+Ving)

She will be sleeping when you arrive at home.

I will not be living in Ankara this time next year.

What will you be doing this time next year?

Gelecekte o zamanda o işi yapıyor olacağımızı söylemek için kullanırız.

This time next year..

in 2020..
 
 

 
Reklam  
 
 
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=