EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamlarıZıt anlamlı sıfatlar

1.     alive X dead - canlı X ölü

2.    
backward X forward  - arka X ön

3.    
beautiful X ugly - güzel X çirkin

4.    
blunt X sharp - kör (bıçak) X keskin

5.    
boring X interesting - sıkıcı X ilginç

6.    
bright X dark -aydınlık X karanlıık

7.    
broad X narrow - geniş X dar

8.    
clever X stupid  - akıllı X salak

9.    
closed X open  - açık X kapalı

10.  
cool X warm - soğuk X sıcak

11.  
cruel X kind - acımasız X kibar

12.  
dangerous X safe - tehlikeli X güvenli

13.  
dark X light (colour) - açık (renk) X koyu

14.  
difficult X easy  - zor X kolay

15.  
dry X wet - kuru X ıslak

16.  
early X late - erken X geç

17.  
fake X real - sahte X gerçek

18.  
fast X slow - hızlı X yavaş

19.  
fat X thin - şişko X zayıf

20. 
gentle X fierce  - nazik X hiddetli, kızgın

21.  
good X bad -- iyi X kötü

22. 
happy X sad -  mutlu X üzgün

23. 
hard X soft - sert X yumuşak

24. 
heavy X light (weight) - ağır X hafif

25. 
hot X cold - sıcak X soğuk

26. 
ill X well - hasta X iyi

27. 
innocent X guilty - masum X suçlu

28. 
long X short (length) - uzun X kısa

29. 
loose X tight - gevşek X sıkı

30. 
loud X soft (voice) - yüksek X yumuşak (ses)

31.  
low X high - alçak X yüksek

32. 
modern X ancient  - modern X antik

33. 
noisy X quiet - gürültülü X sessiz

34. 
normal X strange -  normal X tuhaf

35. 
old (people) X young - yaşlık X genç

36. 
old (things) X new - eski X yeni

37. 
outgoing X shy -  dışadönük X utangaç

38. 
poor X rich -     fakir X zengin

39. 
right (answer) X wrong -doğru X yanlış

40. 
right (direction) X left -sağ X sol

41.  
rough X smooth -engebeli X pürüssüz

42. 
short (people) X tall - kısa X uzun

43. 
strong X weak - güçlü X zayıf

44. 
far X near - uzak X yakın

45. 
cheap X expensive  -ucuz X pahalı
 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=