EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
 

 Not: 1I. Dönem İngilizce dersinden her öğrenci en az bir performas ödevi / görevi hazırlamak zorundadır. Son teslim tarihi:08.04.2011         
Proje ödevini isteyen öğrenci hazırlar. Zorunluluğu yoktur. Son teslim tarihi:29.04.2011
 


Emine Kaplankaya
İngilizce Öğretmeni
 


 II. DÖNEM
PERFORMANS GÖREVLERİ

 


  

5. SINIF PERFORMANS GÖREVİ /ÖDEVİ YÖNERGESİ

       

 

 

         Konu 1: : “WILD ANIMALS” başlıklı bir poster    hazırlayınız. En az 8 hayvan seçiniz. Her hayvanı 4’er cümle ile tanıtınız.
Konu 2: “FARM ANIMALS” konulu bir poster hazırlayınız. En az 8 hayvan seçiniz. Her hayvanı 4’ er cümle ile tanıtınız.
Örnek

Cows  have got four legs.
Cows  like  grass.
Cows give milk.
Cows can swim and fly.
 
 
 
 
COW

 
                     Konu 3:FAVORITE ACTIVITIES” konulu (en az 10) sevilen oyun ve spor dalı ile ilgili bir poster hazırlayınız.  (Kaynak, defter ve ders kitabınız.)
Örnek

I’m Jane.
My favourite sports  is tennis.
I like playing tennis.
 
 
 
TENNIS

                         Konu 4: “WHAT CAN YOU DO?” konulu bir poster        hazırlayınız. En az 10 farklı etkinlikten bahsediniz.
Örnek

This is Ali.
He can ride a bike and
He can ride a horse.
ride a bike       
 
 
 
 
ride a horse

 


 


 6. SINIF PERFORMANS GÖREVİ /ÖDEVİ YÖNERGESİ

       

 

                 Konu1: “PARTS OF ANIMALS” konulu hayvanları anlatan bir poster hazırlayınız.  En az 10 hayvan seçiniz. Her hayvanı 5’er cümle ile tanıtınız.

fur,whiskers wings,horns,fin, beak,feather..kelimelere yer veriniz.

                  Konu 2 Fotoğraf ve resimlerden faydalanarak 10 farklı hayvan belirleyiniz. Onların yapabildikleri ve yapamadıkları işleri ifade eden bir poster hazırlayınız.
A frog can jump and swim but It can’t walk orfly.
 
Konu 3: “ WHAT ARE THEY DOING AT PARTY?” konulu bir poster hazırlayınız. Bir parti resmini kullanarak resimdeki kişilerin ne yaptıklarını anlatınız.En az 10 cümle. Örn: Ali and Murat are eating cake.
 
Konu 4  “HYGIENE AT SCHOOL”konulu bir poster hazırlayınız. En az 10 cümle.
.
Konu 5 Konu 3:GAMES AND SPORTS” konulu (en az 20) sevilen oyun ve spor dalı ile ilgili bir poster hazırlayınız. (Kaynak, defter ve ders kitabınız.)

Örnek   TENNIS
I like playing tennis.
Ayşe likes playing tennis.

 

 


7. SINIF PERFORMANS GÖREVİ /ÖDEVİ YÖNERGESİ

 

       

 

Konu 5: INVENTORS EXPLORERS DISCOVERERSkonulu bir poster hazırlayınız 10 kişi belirleyerek onların ne zaman ve nerede doğduklarını , ne yaptıklarını diyalog  şeklinde görsel öğelerle bir posterde sununuz.
Konu1: “Snow white and the seven dwarves”
                 “Little Red Riding Hood “                                                                       
   “Hansel and Gratel”
   “Cinderella”
Masallarından birini seçip İngilizcesini okuyarak 10 cümle ile özetleyiniz. Özet cümleleri görsel öğeler kullanarak 1 poster hazırlayınız.
 
Konu 2 “But”, “and”, “because, then, so, later” bağlaçlarını kullanarak geçen yaz  tatiliniz hakkında iki paragraf yazınız. Olaylarla ilgili insanlardan zamandan ve yerden bahsediniz.) En az 10 cümle yazınız.
 
Konu 3: Madonna- “La Isla Bonita”
                Celine Dion- “Because you loved me”
               Kenan Doğulu- “Shake it up Şekerim”
              Sertap Erener- “Every way that I can”
Şarkılarından birini ya da farklı şarkıyı seçerek çalışınız. Sınıfta müzik eşliğinde sununuz.
 
Konu 4: “OLD DAYS”konulueski bir aile fotoğrafını kullanarak  aile bireylerini tarif eden bir poster hazırlayınız.
 

 
Örnek kapak sayfası.    

         20010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  II. DÖNEM

SAİMBEY İLKÖĞRETİM OKULU

İngilizce Dersi Performans Görevi/Ödevi

 

Konu:

 

Yararlanılan kaynak:

 

    Öğretmenin adı:

Emine KAPLANKAYA

 

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Numarası:

Sınıfı:

 

    Ödev teslim tarihi :

    Ödev son  teslim tarihi: 05/6/8.04.2011      
2011

NİSAN

1. Poster A4 kağıdı veya yarım boy karton kullanılarak hazırlayınız.

2. Ödeve uygun kapak sayfası  hazırlayınız.

3. Kapakta Öğrenci bilgilerine mutlaka yer veriniz.

4. Postere uygun bir başlık seçilmelisiniz.

5. Hedef kaynaktan yeterince yararlanmalısınız.

6. Poster çalışmasında konuya ilişkin özet bilgilere yer vermelisiniz.

7  Konuya ilişkin özet bilgiler  görsel materyaller ile desteklenmeli.

8. Çalışmasında yaratıcılık ve özgünlük mevcut olmalı. Posterin dikkat çekici olmalı.

9. İngilizce yazım / imla kurallarına dikkat ediniz.

10. Hazırlanan poster sınıfta veya okulda uygun bir şekilde sunununuz.

11.  Sayfa yapısı ve düzene dikkat ediniz.

12. Ödevi zamanında teslim ediniz. 

DERECELİ PUANLAMA ÖLÇEĞİ  ( Performans Ödevleri için)

 

SAİMBEY İLKÖĞRETİM OKULU   2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

   1I. YARIYIL

İNGİLİZCE DERSİ  PERFORMENS ÖDEVLERİ/GÖREVLERİ

 

Öğrencinin Adı soyadı :                                        

Sınıfı: 4,5,7,8           Numarası :                        

                  

Aldığı Not:

ÖLÇÜTLER

 

5:Çok iyi

4:İyi

3:Orta

2:Geliştirmeli

1:Yetersiz

1. Çalışma A4 kağıdı veya yarım boy karton kullanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

2. Ödeve uygun kapak sayfası A4 kağıdı kullanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

3. Çalışmaya, postere uygun bir başlık seçilmiştir.

 

 

 

 

 

4. Hedef kaynaktan yeterince yararlanılmıştır.

 

 

 

 

 

5 Çalışmasında konuya ilişkin özet bilgilere yer verilmiş.

 

 

 

 

 

6  Konuya ilişkin özet bilgiler  görsel materyaller ile desteklenmiştir..

 

 

 

 

 

7. Çalışmasında yaratıcılık ve özgünlük mevcuttur. Posterin dikkat çekici özelliği vardır.

 

 

 

 

 

8. Yazılı çalışmada yer alan kelime ve cümleler İngilizce yazım / imla kurallarına uygundur.

 

 

 

 

 

9. Hazırlanan çalışma sınıfta veya okulda uygun bir şekilde sunulmuştur.

 

 

 

 

 

10.  Sayfa yapısı ve düzen

 

 

 

 

 

11. Ödev zamanında teslim edilmiştir.

 

 

 

 

 

ALINAN PUANLAR

 

 

 

 

 

ALINAN PUANLARIN TOPLAMI

 

 

 

Konu:

 

 

 
            PUANLARIN NOTA ÇEVRİLMESİ: Aldığınız puanlar aşağıdaki şekilde nota         çevrilecektir.

Ödev Puanı= (Alınan Puan: Alınabilecek En Yüksek Puan 55) x 100

 

II. DÖNEM  

PROJELER5. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PROJE GÖREVİ /ÖDEVİ YÖNERGESİ

 
  6. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PROJE GÖREVİ /ÖDEVİ YÖNERGESİ


 

    

 

   
   
7. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PROJE GÖREVİ /ÖDEVİ YÖNERGESİ

 

KONULAR    

 


     
Yukarıdaki konulardan birini ya da kendi belirlediğiniz bir konuyu seçiniz.
Yönerge ve dereceli puanlama anahtarında yer alan ölçütlere uygun şekilde hazırlayınız.
Projenin her aşamasında öğretmenle iletişim içinde olunuz.

           

Son teslim tarihi: 29.04.2011 

 


PROJELER İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI


 

 

SAİMBEY İLKÖĞRETİM OKULU   2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

 1I. YARIYIL

İNGİLİZCE DERSİ  PROJE ÖDEVLERİ/GÖREVLERİ

Sınıfı: 4,5,7,8

Öğrencinin Adı soyadı / Numarası:

                                        

 

Öğretmenin adı soyadı:                                                                                                                          

Projenin adı:

 

 

Aldığı Not:                             

Süreç

Ortalamanın altı

Tatmin edici

Ortalamanın üstü

1. Ne yapması gerektiğini kavradı.

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9,10

2. Projeyi tamamlamak için uygun bir plan yaptı.

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9,10

3. Zamanı etkili ve verimli kullandı.

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9,10

4. Gerekli temel bilgileri elde etti.

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9,10

5. Öğretmenle iletişimi iyiydi.

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9,10

 

 

 

 

Proje

            Ortalamanın

altı

Tatmin edici

Ortalamanın üstü

1. Görünüm

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9,10

2. Yazım kuralları ( imla)

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9,10

3. Organizasyon ve yapı

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9,10

4. Yaratıcılık

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9,10

5. Bilgi sunumu

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9, 10

 
 
 

 

 

 


 

 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=