EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER

LINKING VERBS --  BAĞ FİİLLER
Kendilerinden sonra bir sıfat (adjective) gelir. Bir eylem belirtmezler. Bu fiiller bir şeyin durumunu ifade etmek için kullanılır.
It
is
seems/looks/appears[A2] 
adjective
 
 
 
·          She was unhappy yesterday[A12] 
 
·          You seem tired[A13] .
 
·          The cake tastes delicious[A14] .
 
·          She sounded worried on the phone.[A15] 
 
·          I feel terrible today.[A16]                              
                           
·          The cake smells delicious.        [A17]                            
 
·          My father looks very tired[A18] .                                
 
·          David doesn’t sound good.[A19]        
 
·          The weather has suddenly turned cold[A20] 
 
·          He grew bored of the film.[A21] 
 
·          I wish you'd keep quiet[A22] 
 ·          He remained silent[A23] Sessizdi/ sessiz durdu.     
“Become” ve “get” bağlayıcı fiilleri bir hal veya durumdaki değişikliği göstermek için kullanılır. Birlikte kullanıldığı sıfata “olmak” veya “dönüşmek” anlamı katarlar.
 
“Become” fiilinden sonra isim ya da sıfat kullanılır. “Get” fiilinden sonra ise sadece sıfat kullanılır.
 
·          She always gets excited before an exam.[A24]       
 
·          My mother became tired of housework.[A25] 
 
·          Mary gets upset when she’s late for class.[A26]      
 
·          Tanju  will become a teacher next year.[A27]         
 
·          My clothes become dirty when I work on my car. [A28]                                             
 
“Feel, taste, look, smell ve sound” filleri “like” ile birlikte kullanılırsa devamında bir isim gelir.
 
·          I felt like a fool( ahmak budala) after my words.[A29] 
 
·          It tastes just like syrup to me[A30] 
 
·          He looks like a policeman[A31] .
 
·          It smells like rotten ( bozuk çürük)eggs[A32] 
 
·          The new manager sounds like a nice guy(adam)[A33] 
 
“seem ve appear” fiilerinden sonra “to be + adjective” kullanılabilir.
 
·          He's 35, but he seems (to be) younger[A34] 
 
·          Your friend appears (to be) rather(hayli)(arrogant(kibirli) [A35] 
 
 
“look, smell, taste, turn, grow” fiileri bir eylem bildiriken zarfla kullanılabilirler.
 
·          The man looked reluctant(isteksiz, gönülsüz).[A36]  (sıfat (reluctant) ismi niteliyor.
·          The man looked at the photos reluctantly(gönülsüz).[A37]  (zarf (reluctantly) fiili niteliyor)
 
·          This milk doesn't smell very nice[A38] 
·          She smelled the roses happily.[A39] 
 
·          Growing old is inevitable ( kaçınılmaz) for everybody.[A40] 
·          These plants grow quickly[A41] .
 
 

 
Reklam  
 
 
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=