EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
My English 8 Unknown Words
 
Unıt 1
 
Alone:yalnız
Another: başka , diğer
Both: her ikisi de
Call: çağrı, arama
Column: sütun
Expect: beklemek
Friendship: arkadaşlım
Get on(a bus): otobüse binmek
Helpful: yardımcı
Ignore: görmezden gelmek
Name: isim
Polite:kibar
Share: paylaşmak
Training: eğitim-antrenman
Trust: güven
Whisper: fısıldamak
 
Unit 2
 
Become: olmak
Brain: beyin
Categorize: kategorize etmek
Control: kontrol etmek
Creative: yaratıcı
Daydream: hayal kurmak
Detail: detay
During: boyunca süresince
Formula: formül
General: genel
Glad:memnun
Goal: amaç
Habit: alışkanlık
Happening: olay hadise
İmprove: ilerletmek
Left-handed: sol elini kullanan kişi
Material: materyal
Method: metod
Muscle: kas
Powerful: güçlü
Rewrite: tekrar yazmak
Right-handed: sağ elini kullanan kişi
Sample: örnek
Skill: beceri
Space: uzay
Step: adım
Style: stil tarz
Success: başarı
Technique: teknik
Tip: bahşiş taktik
Tone: ses, müzik sesi
Transfer: transfer
Whole: tamamı hepsi
Yogic breathing: yogada nefes alma
 
Unıt 3
 
Adult: yetişkin
Affect: etkilemek
Behaviour: davranış
Cause: sebep
Deep:derin
Good looking: iyi görünüş
Haircut: saç kesimi
Hairdresser’s: berber
Herself: kendisi(kadın için)
Himself: kendisi(erkek için)
Image: imaj
Impression: etkiizlenim
Itself: kendisi(varlık için)
JUNK FOOD: abur cubur
Loose: gevşek
Mirror: ayna
Myself: kendim
Ourselves: kendimiz
Overweight: aşırı kilolu
Popularity: rağbette olma
Put on weight: kilo alma
Result: sonuç
Shopping mall: alışveriş mağazası
Skin: deri- cilt
Teenage: 13-19 yaş arası çocuk
Themselves: kendileri
Tight: sıkı dar
Top: zirve
Warn: uyarmak
Yourself: kendin
Yourselves: kendiniz

UNIT 4
 
Alien: yabancı
Appear: görünmek
Doorbell: kapı zili
Drop: damla düşüş
Examine: araştırmak
Giant: dev devasa
Hold: tutmak bekletmek
Light: hafif - ışık
Lunar: ay ile ilgili
Nightlight: gece lambası
Pay attention: dikkatini vermek
Pillow: yastık
Probe:soruşturma araştırma
Psychologist:psikolog
Rest: dinlenmek
Shine: parlamak
Sour: ekşi
Towards: -e doğru
Wake up: uyanmak
Wave: dalga
 
UNIT 5
 
Allies: müttefikler dostlar
Attend: devam etmek- katılmak
Ceiling: tavan
Chairman: başkan
Chief Commander: baş komutan
Economic: ekonomik
Field: tarla alan
Found: kurmak
Freedom: özgürlük
General: general
Graduate: mezun olmak
Ground Offensive: kara harekatı
Importance: önem
Independence: bağımsızlık
Lead: liderlik yapmak yönetmek
Literature: literatür- yapıt
Marble: mermer
Marry: evlilik
Mosaic:mozaik
National Pack: ulusal paket
Offer: teklif
Perfect: mükemmel
Perfection: mükemmelleşme
Political: politik
President: başkan
Proud: kibir
Rank: dizmek
Real: gerçek
Reform: yenileme
Relief: rahatlama
Represent: temsil etmek
Republic: Cumhuriyet
Respect: saygı
Row: dizi sıra
Social: sosyal
Solution: çözüm
Staff captain: personel şefi
Statue: statü konum
Tomb: mezar
Travertin: traverten
Victory: zafer
View: görüş manzara
 
UNIT 6
 
Case: durum olay
Clue: ipucu
Cottage: kulübe
Free: özgür- parasız
Frightened: korkmuş
Frightening: korkutucu
Guard: koruma
Gun:silah
Hide: saklamak
Leather: deri
Lock: kilit
Mask: maske
Miss: özlemek- kaçırmak
Named: denilen-adlandırılan
Necklace: kolye
Owner: sahip
Prick up: kulaklarını dikmek
Rosery: gül bahçesi
Security: güvenlik
Steal: çalmak
Stolen: çalınmış
Thief: hırsız
Valuable: değerli
 
 
UNIT 7
 
Alredy: çoktan zaten
Biologist:biyolog
Bush:çalılık
Cruise. Gemi gezisi
Ever: hiç- her zaman
Journey: gezi seyahat
Just: henüz
Observe: gözlemlemek
Publish:
Publisher: yayımcı
Scenery: manzara
Suntan: güneş yanığı -bronzlaşma
Through: içinden arasından
Video recorder: video kaydedici
Waterfall: şelale
Yet: henüz daha
 
UNIT 8:
 
Borrow: ödünç almak
Bill:faura
Charity: hayır kurumu
Chop: doğramak
Cooperation: işbirliği
Empty:boş
Errands: ev işleri ayak işi
Grocery: bakkal
Lawn mower: çim biçme makinesi
Lend: ödünç vermek
Pair: çift
Roll: yuvarlanmak
Scout: izci
Shred: parça
Since: -den beri
Throw: atmak
 
UNIT 9
 
Achieve:ulaşmak başarmak
Achievement: başarı
Battery: batarya
Competition: yarışma
Competitor: rakip
Congress: kongre
Cosmology: kozmoloji
Council: konsey
Deaf: sağır
Disabled: sakat engelli
Encourage: cesaret
Epilepsy: epilepsi sara
Gravity: görelilik
Honorary:fahri- onursal
İmpressed: etkilemek
Kidney: böbrek
Liver: karaciğer
Living: aşayan
Microneurosurgery: mikro sinir cerrahisi
Nevre:sinir
Neurosurgery: sinir cerrahisi
Operate: çalışmak işletmek
Organic: organik
Physicist: fizikçi
Quantum: kuantum
Reach: ulaşmak
Surgeon: cerrah
Symposium: sempozyum
Theorem: teorem
Theoretical: teorik
Transplant: nakletmek
Treat: davranış
Tumor: tümör
 
UNIT 10
 
Absent-minded: unutkan dalgın
Apologise: özür
Bark: çığrtkanlık yapmak - havlamak
Cave: mağara
Climax: zirve
Conclusion: sonuç çıkarma
Contain: içerik
Dizzy: sersemlemiş
Enormous: kocaman
Fantasy: fantazi
Fiction: kurgu roman
Footstep: ayak izi
Gigantic: devasa
Huge: büyük iri
Laser: lazer
Master: uzman
Non-fiction: kurgusal olmayan
Peaceful: barışsever huzurlu
Plot: komplo olaylar dizisi
Realistic: gerçekçi

Relationship: ilişki akrabalık
Rescue: kurtarma
Resolution: sonuç çıkarma
Ruin: bozmak harabe
Scream: çığlık
Setting: ayar- ayarlamak
Shadow: gölge
Sharp: keskin
Stick: yapıştırmak - çubuk
Terrified: korkmuş
Thunder: gök gürültüsü
 
UNIT 11:
 
Adulthood: yetişkinlik
Bite: ısırmak
Childhood: çocukluk
Decide: karar vermek
Down’s Syndrome: down sendromu
Enjoyment: zevk
Financial: finansal
Join: katılmak
Location: yer bölge
Paediatrician:çocuk doktoru
Parachute: paraşüt
Patient: sabır
Principal: sermaye
Provide: sağlamak
Quote: alıntı
Reliable : güvenli:
Reward: ödül
Sky-diving: paraşüt sporu
Slogan: slogan
Wish: istek dilek
 
UNIT 12
 
Adventurous: maceralı cesur
Ambitious: hırs
Easy-going: sakin hoşgörülü
Faithfully:doğrulukla dürüstçe
Fiance: nişanlı
Fist: yumruk
Generous: cömert
Get on: binmek
Manner: davranış
Mean: anlam
Mood:mod
Optimistic: iyimser
Personality: kişilik
Pessimistic: kötümser
Selfish: bencil
Sensitive: hassas
Sociable: sosyal
Strength: güç
Talkative: konuşkan
Tear: yırtmak
Tidy: derli toplu
Unselfish: bencil olmayan fedakar
Weakness: zayıflık
Yawn: esnemek
 
 
UNIT 13
 
Ahead: ileri
Business: iş
Communicate: iletişim kurmak
Complex: karışık
Curve: eğim kavis
Diplomcy: diplomasi
Dominant: baskın
Dot: nokta benek
Focus: odak
Foreign: yabancı
None: hiçbiri
Playful: oyuncu şakacı
Pronounce: telafuz etmek
Pronunciation: telafuz
Purpose:amaç
Satellite: uydu
Silly: aptalca
Subtitle: alt yazı
Trade: ticaret
Violently: şiddetli şekilde
 
UNIT 14:
 
Aftershock: artçı şok
Against: karşıt
Belongings: kişisel eşyalar
Charged: yüklü- dolu
Cover: kaplamak
Cupboard: mutfak dolabı
Dirty: kirli
Disaster: felaket
Doorway: kapı aralığı
Earthquake: deprem
Emergency pack: acil durum paketi
Feather: özellik
Fertilizer: gübre
First aid: ilk yardım
Fix:tamir etmek
Glassware: züccaciye
Groundwater: yeraltı suyu
Hacker: çökertici
Harm:
Homesick: vatan hasret çeken
Lift: kaldırmak
Long-sleeved: uzun kollu
Measure: ölçü
Nearby: yakında
Occur: olmak
Password: şifre
Polluted: kirli
Precautionary: önlemsel
Prevent:önlemek
Private: özel
Resource: kaynak
Risk: risk
Sensible: hassas duyarlı
Shortage: eksiklik yokluk
Slight: hafif küçük
Sunbathe: güneş banyosu
Tap: musluk
Virus: virüs
Zone: bölge
 
UNIT 15
 
 Amphitheatre:amfi tiyatro
Animation:animasyon
Backpack: sırt çantası
Caravan: karavan
Fireplace: şömine
Hiking: yürüyüş yapmak
Hire: kiralamak
İncluding: içerik
Karaoke: karaoke
Lyric: lirik
Package holiday: tatil paketi
Resort: dinlenme yeri
Scuba diving: tüplü sualtı dalış
Water skiing: su kayağı
Whenever: her ne zaman
White water rafting: rafting
 
UNIT 16
 
Argument: tartışma
Comfort: konfor
Crumb: ekmek kırıntısı
Differently: farklı olarak
Emotional intelligence: duygusal zeka
Emphaty: empati
Form: yapı form
Hug: sarılma kucaklama
Identify: kimlik belirlemek
İner: iç
IQ : zeka düzeyi
Maintain: ana esas
Make fun of: dalga geçmek
Pop up: çıkıvermek
Viewpoint : görüş açısı
 
  
 SPOT ON 8 TÜM ÜNİTELERİN KELİMELERİUNIT 1 (FRIENDSHIP  
Funny → eğlenceli
Rude → kaba
Polite → kibar
Stingy → cimri
Helpful → yardımsever
Generous → cömert
Friendly → arkadaş canlısı
Trustworthy → güvenilir
Honest → dürüst
Have a good sense of humour
(İyi bir espiri anlayışına sahip)
Supportive → destekleyici
Sensitive → duyarlı
Reliable → güvenilir
Nice → güzel, hoş
Sincere → samimi
Short → kısa
Tall → uzun
Anxious → gergin
Thankful → minnettar
Angry → kızgın
Worried → endişeli
Hardworking → çalışkan
Lazy → tembel
Kind → iyi kalpli
Understanding → anlayışlı
Crazy→ çılgın
Cheerful→neşeli
Medium-height→orta boylu
Slim→ince
Plumb→şişman
Good at → bir şeyde iyi olma
Bad at → bir şeyde kötü olma
Friendship→ arkadaşlık
Tell the truth→ doğruları söylemek
Encouragement→ cesaret

UNIT 2 (ROAD TO SUCCESS)
Realistic  → gerçekçi
Logical  → mantıklı
İntuitive  → içgüdüsel
Analytical→çözümsel
Verbal→sözel
Boring  → sıkıcı
Slow  → yavaş
Quick  → hızlı
Silent  → sessiz
Loud  → ses olarak yüksek
Close→yakın
Active→aktif
Quiet→sessiz
Independent→bağımsız
Careful  → dikkatli
İndependent  → bağımsız
Serious  → ciddi
Regular  → düzenli
Sensitive →duyarlı,hassas
Interpersonal Inteligence  → kişisel zeka                                                                                                              Musical Inteligence→müzikal zeka                                                                
Visual Inteligence→ görsel zeka                                                                                                  
  Verbal Linguistic Inteligence→sözel zeka                                                  
Kinaesthetic Inteligence→ bedensel zeka                                                                                                   Mathematical Inteligence→matematiksel                                            
Intrapersonal I. → içe dönük zeka                                                                                          
pair work→eşli çalışma                                                              
group work→grup çalışması                                        
taking note→not alma                                                                                                    

UNIT 3 (IMPROVING ONE’S LOOK)
Pretty → hoş, güzel (oldukça)
Bored → sıkılmış
Polite → kibar, nazik
Excited → heyecanlanmış
Surprised → şaşırmış
Clever → zeki, akıllı
Talkative → konuşkan
Emotion→duygu
Personal quality→kişisel özellik
Physical appearance→fiziksel görünüş
Smooth → pürüzsüz, düzgün
Junk food → abur cubur
Get rid of → bir şeyden kurtulmak
Acne→sivilce
Make-up→makyaj yapma
Scrub→sıkmak(sivilce)
Rinse→durulamak
Firstly→ilk olarak
Secondly→ikinci olarak
Also→ayrıca
Then→sonra
Hand care product→el bakım kremi
Skin care product→cilt bakım kremi
Hair care product→saç bakım ürünü
Body care product→vücut bakım ürünü
Comb→saç fırçası
Nail clipper→tırnak makası
Acne gel→sivilce jeli
Hand cream→el kremi
Shower gel→duş jeli
Body lotion→vücut losyonu
TOO  SHORT         (too + sıfat) (anlam olumsuz)
TALL ENOUGH    (sıfat + enough) ( olumlu)

UNIT 4 (DREAMS)
Believe  → inanmak
Daydream→hayal etmek
Amusement park→lunapark
Balance→denge
Enemy→düşman
Busy  → meşgul, yoğun
Freedom  → özgürlük
comfortable → rahat, komforlu
relaxed → rahat, sakin
tired → yorgun
sleepy  → uykusuz
huge → büyük, kocaman
stressful→stresli
power→güç
monster→canavar
chase→takip etmek
that’s incredible→bu inanılmaz
you’re joking→şaka yapıyorsun
that’s interesting→bu ilginç


While + past continuous, past simple veya
                Past continuous

When + past simple, past continuous


UNIT 5 (ATATÜRK:THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC)
Victory Day → Zafer Bayramı
Republic Day → Cumhuriyet Bayramı
National Sovereignty and Children’s Day→Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Youths and Sports Day→Gençlik ve Spor Bayramı
Turkish Grand National Assembly→Türkiye Büyük Millet Meclisi
Amasya Circular→Amasya Görüşmesi
Father of Turks→Türkler’in Babası
Turkish Republic → Türkiye Cumhuriyeti
Turkish State→Türk Devleti
Independence War → Kurtuluş Savaşı
President → cumhurbaşkanı
Military→askeri
Ottoman Empire→Osmanlı İmparatorluğu
force→güç, zorla ele geçirmek
Found → kurmak
Founder → kurucu
War → savaş
Peace → barış
Fight → kavga etmek
Die → ölmek
Attack → saldırmak
Enemy → düşman
Commander → komutan
Justice → adalet
Independence → bağımsızlık
Occupying powers→işgal güçleri
pressurize→baskı yapmak
sign→imzalamak
treaty→anlaşma
defeat→yenilmek
spread→yayılmak
veteran→gazi
And → VE (birbirine parallel iki ifade arasında)
But → FAKAT  (birbirine zıt iki ifade arasında)
Because → ÇÜNKÜ (neden belirtir.)

UNIT 6 ( DETECTIVE STORIES)
Appear→görünmek
Disappear→gözden kaybolmak
innocent→masum
guilty→suçlu
wealthy→zengin
poor→fakir
single→tek
several→birçok
usual→sıradan
unusual→sıradışı
valueless→değersiz
valuable→değerli
daring→cüretkar
evidence→delil
finger print→parmak izi
foot print→ayak izi
tooth impressiom→diş izi
suspect→şüpheli
on loan→ödünç
insurance→sigorta
lay a trap→tuzak kurmak
treasure chest→define sandığı
in spite of→rağmen
exhibit→sergi
interested in→ilgili olmak
necklace→kolye
possible→muhtemel,olası
security→güvenlik
Unite 6’nın Devamı
thief→hırsız
burglar→hırsız
crime→suç

UNIT 7 (PERSONAL EXPERIENCE)
talented→yetenekli
ambitious→hırslı
succesful→başarılı
give up→bırakmak (bir alışkanlığı mesela)
record→kayıt
experience→deneyim
top→zirve
summit→zirve
charming→büyüleyici
unfortunately→malesef
fornunately→ne şans, çok şükür
manage to→başarmak
achieve→başarmak
succeed in→ başarmak
fail→başaramamak
entire→tam,bütün
whole→tam,bütün
worth→değer,kıymet
envy→kıskanmak
opportunity→fırsat
make sth come true→gerçekleştirmek
wear→giymek
meet→tanışmak,karşılaşmak
kilt→İskoç eteği
hospitable→misafirperver

UNIT 8 ( COOPERATION IN THE FAMILY)
cooperation→işbirliği
errand→ayak işi
Make bed→yatak yapmak
Tidy room→odayı toplamak
Make breakfast/dinner→kahvaltıyı vs. hazırlamak
Take the dog for a walk→köpeği yürüyüşe çıkarmak
Do the washing up→bulaşıkları yıkamak
Do the shopping→alışveriş yapmak
Pay the bills→faturaları ödemek
Feed the family pet→evcil hayvanı beslemek
Put the rubbish out→çöpleri dışarıya çıkarmak
Take the dress to the dry cleaner→elbiseleri kuru temizleyyiciye götürmek
Spend time→zaman harcamak
Get ready→hazır olmak
Get better→iyileşmek
Get anxious→gerginleşmek
Get late→geç olmak
Get together→birlikte olmak
promise→söz vermek
sort out→sınıflandırmak,ayırmak
do errands→ayak işleri yapmak

UNIT 9 (SUCCESS STORIES)
scientist→bilimadamı
geologist→jeolog
philosopher→filozof
neuroscientist→nörolog
accomplishment→başarı
research→araştırma
internationally→uluslararası
prestigious→saygın,prestijli
made up my mind→ne yapacağına karar verme
familiar with→tanıdık
guess→tahmin etmek
memory→hafıza
attention→dikkat
emotional inteligence→duygusal zeka
brain-based learning→beyne dayalı öğrenme
fundamental to→önemli
effective learning→etkili öğrenme
suppress→bastırmak, duygularını gizlemek
fear→korku
anger→öfke, kızgınlık
disgust→tiksinme
surprise→şaşkınlık
happiness→mutluluk
empathy→empati
conflict→fikir ayrılığı
productive→üretici, yaratıcı
publish→basmak
self-awareness→kişisel farkındalık
mental function→zihinsel fonksiyon

UNIT 10 ( READING FOR ENTERTAINMENT)
entertainment→eğlence
sad→üzgün
frightening→korkutucu
romantic→romantic
die of→hastalıktan ölmek
get out of→kurtulmak
get married→evlenmek
well-known→tanınmış
scholarship→burs
stepsister→üvey kardeş
invitation→davet
attend→katılmak
fall in love with→aşık olmak
accept→kabul etmek
offer→teklif
counselor→danışman
advice→öğüt
decision→karar
relationship→ilişki
progress→ilerlemek
career→kariyer
weigh→ölçüp tarmak
college→kolej
improvement→gelişme
development→gelişme
wood cutter→odun kesici, oduncu
stepmother→üvey anne
wicth→cadı
take care of→bakmak, ilgilenmek
pebble→çakıltaşı
crumbs of bread→ekmek kırıntısı
go back→geri gitmek
run away→kaçmak

UNIT 11 (PERSONAL GOALS)
goal→amaç
hope→umut
outcome→sonuç
career→kariyer
marriage→evlilik
education→eğitim
ambition→hırs
wish→istek, arzu
desire→istek, arzu
percantage→yüzde (%)
generation→nesil
teenager→gençler
nearly half→neredeyse yarısı
scarcely→neredeyse hiç
own→kendi
business→iş
secure job→güvenli meslek
take risk→risk almak
confidence→güven
key→anahtar
abroad→yurtdışı
respect→saygı duymak
esteem→itibar, saygı
traditional family→geleneksel aile
predict→tahmin etmek
main→ana, esas
mission→ideal, amaç
goodwill→temiz kalplilik
arrogant→kibirli
set out→yola çıkmak, girişmek
fund→sermaye, ödenek
focus on→bir noktada toplamak

UNIT 12 (PERSONALITY TYPES)
strength→güç
weakness→güçsüzlük
formal→resmi
informal→resmi olmayan
easygoing→uysal
flexible→yumuşak başlı, değişken
upset→üzgün
miss small details→küçük ayrıntıları kaçırmak
candidate→aday
customer service→müşteri servisi
get stressed→streslenmek
concentrate→konsatre olmak
focused→odaklanmış
irresponsible→sorumsuz
responsible→sorumlu
unimaginative→yaratıcı olmayan
imaginative→yaratıcı
honest→dürüst
dishonest→dürüst olmayan, karaktersiz
threat→tehlike, tehdit
capable→yetenekli
get on with→geçinmek, anlaşmak
willingness→isteklilik
lack of→ -siz, -sız eki
belief→inanç
tend to→eğilimi olmak
terrified→dehşete düşmek
major→büyük
misunderstand→yanlış anlamak
morale→moral
motivation→motivasyon
mistake→hata
gain→kazanmak
punctual→dakik
tactful→ince ruhlu, düşünceli
neat→zarif
organised→planlı
sociable→sosyal
adaptable→uyumlu
outgoing→içi dışı bir, açık yürekli
disciplined→disiplinli
practical→pratik

UNIT 13 (LANGUAGE LEARNING)
modest→mütevazi
objective→tarafsız
point of view→açısından
language→dil
Communicate with→iletişim kurmak
Native speaker→anadili konuşan kişi
strategy→strateji
develop→geliştirmek
culture→kültür
custom→gelenek
find out→öğrenmek
classify→sınıflandırmak
information→bilgi
finally→sonunda
categorize→kategorize etmek
write down→yazmak
put together→biraraya getirmek
afraid of→korkmak
look up→araştırmak
approach→yaklaşım
review→yeniden gözden geçirmek
interval→ara
improve→ilerletmek
efficent→etkili
vocabulary→kelime hazinesi
difficulty→zorluk
target language→öğrenilecek dil
obviously→açıkça
clearly→açıkça
agree→katılmak (bir fikre mesela)
personally→kişisel olarak
in my opinion→benim fikrime gore, bence
interrupt→kesmek, durdurmak
for instance→örneğin
in addition→ek olarak
efficiently→etkili biçimde

UNIT 14 (PRECAUTIONARY MEASURES)
precautionary→tedbirli
precaution→tedbir
global warming→küresel ısınma
danger→tehlike
sign→işaret
climate→iklim
solar energy→güneş enerjisi
air conditioning→klima
heating→ısıtma
generate→üretmek
reduce→azaltmak
reuse→yeniden kullanmak
recycle→geri dönüştürmek
seperate→ayrı
avoid→sakınmak, kaçınmak
pollution→kirlilik
vehicle→araç
stuff→eşya, nesne
in the first place→başlangıçta
turn down→azaltmak
advice→öğüt
suggestion→öneri
warning→uyarı
sun rays→güneş ışınları
sunglasses→güneş gözlüğü
sunburn→güneş yanığı
sun cream→güneş kremi
sunlight→güneş ışığı
damage→hasar
UV rays→ultraviyole ışınları
radiation→radyasyon
provide→önlemek
protection→koruma
protective→koruyucu
shade→gölge
in case→halinde, durumunda
sensible→duyarlı
save energy→enerjiyi koruma
desert→çöl, ıssız yer
island→ada
paradise→cennet
switch off→kapatmak

UNIT 15 (PREFERENCES)
preference→tercih
prefer→tercih etmek
cycling→bisiklete binme
beef→sığır eti
soccer→futbol
excellent→mükemmel
ensure→garantilemek
wide range→çok çeşitli
include→içermek, kapsamak
ballroom dancing→balo salonu dansı
demonstration→gösteri
cookery→aşçılık
beauty treatment→güzellik uygulaması
competition→yarışma
canoeing→kano kullanma
parasailing→paraşütlü yelken
Turkish bath→Türk hamamı
facility→imkan
leisure activities→boş zaman etkinlikleri
outdoor→açık hava
outdoor sports→açık hava sporları
competitive→rakip olabilen
free charge of→bedava
look after→bakmak (çocuğa mesela)
exhausted→bitkin
blow off steam→rahatlamak, nefes almak
put off→ertelemek
stand someone up→birini ekmek, planladığın görüşmeye gitmemek
over the moon→çok mutlu
look forward to→iple çekmek
would rather→tercih etmek
choice→seçenek
folk dancing→halk oyunu
spa→kaplıca
heavy workload→ağır iş yükü

UNIT 16 (EMPATHY)
argument→tartışma
absolutely→kesinlikle
exactly→kesinlikle
respectful→saygılı
sympathetic→sempatik
agreement→aynı fikirde olma, anlaşma
disagreement→anlaşmazlık
approval→onaylama
disapproval→onaylamama, itiraz
I am sure→eminim
If you ask me→eğer bana sorarsan
I am afraid I don’t agree with you→korkarım sana katılmıyorum
I agree→katılıyorum
Do you really think so? →gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
That’s right→bu doğru
Is that right? →bu doğru mu?
emphaty→empati, başkasının duygularını anlama
sympathy→halden anlama
obviously→açıkça
perspective→geniş bakış açısı
point of view→bakış açısı
put yourself in other people’s shoes→kendini başkasının yerine koyma
see the situation through someone’s eyes→durumu başkasının gözüyle görebilmek
selfish→bencil
experience→tecrübe
I can understand how you felt→nasıl hissettiğini anlayabiliyorum
I can imagine how hard it was for you→senin için ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum
I am sorry to hear that→bunu duyduğum için üzgünüm
Hard luck! →kötü şans
Well done!→aferin
Congratulations! →tebrikler
How wonderful!→ne muhteşem!
How exciting! →ne heyecan verici!
Oh dear! Really? →canım gerçekten mi?
Poor you!→zavallı sen!
How awful! →ne kötü!
Frightening! →korkunç!
What a pity! →ne yazık
What a shame! →ne ayıp
 
 
 
 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=