EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
Present Perfect Tense

http://www.ingilizce.name/   siteden alıntıdır.

PRESENT PERFECT TENSE


I havewatched this movie before.

Have you seen my camera?

 

present-perfect-tense-chart

 

 

Türkçede bu tense’e benzer bir kullanım yoktur. İngilizce konuşurken çokça kullanılan bu tense in esas amacı, geçmişte yapılmış eylem ile içinde bulunduğumuz zamanı, yani konuşma zamanını birbirine bağlamaktır.

 

Bu tense kullanılırken

özne yardımcı fiil olarak have / has yüklemin üçüncü hali v3  
I have seen that movie.
He has seen that movie.

kullanılmalıdır.

 

Joehasgoneto school.

I have been to that new shop.
Şu ana kadar geçen zamanda, orada bulundum.
I have just finished my game.
Henüz bitirdim.
He has just arrived.

 

 

have "’ve", has de "’s" şeklinde kısaltılabilir.

Olumsuz yapmak için basitçe yardımcı fiile "not" eklenir.

Soru yapmak için de yardımcı fiil başa alınır.

Her durumda, hem yardımcı fiil (have) hem de v3 beraberce kullanılır.

We haven’tgone to the doctor yet.
Şu ana kadar geçen sürede doktora gitmedik.
Have you talked to the new student?
Şu ana kadar geçen sürede doktora konuştun mu?

What have you done this morning?

Hasn’t he arrived yet?

 

  

Fiillerin hallerinden daha önce bahsetmiştik. v3, bazı fiillerde fiilin sonuna "-ed" eklenmiş halidir. Böyle fiillere düzenli fiiller deriz. Bunlardan başka, mutlaka öğrenmemiz gereken birçok da düzenli olmayan fiiller vardır. Bazı önemli düzensiz fiillerin listesini simple past tense konusunda vermiştik. Konuya buradan ulaşabilirsiniz.

Daha geniş bir liste için tıklayın.

bazı düzenli fiiller:

work worked   talk  talked
study studied   live  lived
walk walked      

 

 

bazı düzensiz fiiller:

do done   go gone
 be been   see seen

 

Perfect tense in kullanıldığı bazı durumları şunlardır;

Geçmişte başlamış ve etkisi henüz bitmemiş olayları anlatmak için kullanılır. Eylemin başladığı zaman belirtilmez. Eylemin etkisinin sürmesi, bize içinde bulunduğumuz an ile alakalı bilgi de vermiş olur.

He has gone to school.
O, kesin olarak belirtilmemiş bir zamanda okula gitmiş. Bu cümle perfect tense kullanıldığına göre, eylemin bu gün ile alakası olması gerekir. Yani esas anlamamız gereken, şu anda okulda olduğudur.
I have done my homework.
"Ödevimi yaptım", şu anda ödevimin olmadığı anlaşılır. Ödevin ne zaman yapıldığı konusunda da kesin bir bilgi verilmemiştir. Önemli olan, şu anda, yapmam gereken ödev kalmamış olduğudur…

 

 

Zaten vakti kesin olarak bilinen ve tamamlanmış olaylar için simple past tense kullanılmalıdır.
I did my homework last night.

  

Bazı durumlarda "since, for" gibi vakit belirteçleri de kullanılır.

We have been friends with John for ten years.
Arkadaşlık devam etmektedir. Arkadaşlığın bittiği bildirilmedikçe, perfect tense kullanılmalıdır. Eylemin sadece başladığı tarih verilmiştir.
We have been friends with John for ten years.
Arkadaşlık devam etmektedir. Arkadaşlığın bittiği bildirilmedikçe, perfect tense kullanılmalıdır. Eylemin sadece başladığı tarih verilmiştir.
I haven’t been to a doctor for 3 years.
Olmama durumu halen devam ediyor.
No one has seen George since this morning. 
Görülmeme durumu halen devam ediyor.
I have lived in this city since I was born.

  

Yaşadığımız tecrübeler, bu tense’e en güzel örnektir. Çünkü tecrübelerimizin etkisi hayat sürdükçe, veya etkiyi sona erdirecek başka bir eyleme kadar devam edecektir.
I have been to Rome.
It has been a very exciting day.
I have had a light breakfast today.
"Kahvaltının etkisi, bir sonraki öğüne kadar devam eder." şeklinde düşünmeliyiz. Ayrıca kahvaltının tam olarak ne zaman yapıldığı da bildirilmediği için, perfect tense kullanırız.

 

Geçmişte farklı zamanlarda tekrarlanmış eylemleri de bu tense ile dile getiririz.

I have seen that movie twice.

The child has played that game many times.

 

Bir başka kullanım da, geçmişte başlayıp, henüz tamamlanmış eylemler içindir. Böyle durumlarda sıklıkla "just" gibi vakit belirteçleri kullanılır.

 I have just completed my work.

The sun has just risen.

He has just graduated from collage.

Elvis has left the building.

 

Eylemin geçmişte gerçekleşmiş olması bizi şaşırtmasın. Bu tense, past değildir. Bu tense’te önemli olan içinde bulunduğumuz zamandır. Bu nedenle, örneğin "yesterday" gibi bir geçmiş zaman ifadesi ile birlikte kullanılmaz. Konunun isminde "present" (yani şimdiki, içinde bulunduğumuz zaman) kelimesi olmasının sebebi de budur. Present Perfect tense in her farklı kullanımlarındaki ortak nokta, geçmiş ile içinde bulunduğumuz anı bir şekilde bağlamaktır.

 

Bu tense biraz karışık gibi görülebilir. Genelde ne zaman simple past, ne zaman present perfect kullanacağı karıştırılabiliyor. Bu nedenle, bu noktayı biraz daha açıklamalıyız.

 

 

Elvis has left the building.
Ç

 

Ü

N

K

Ü

Eylem henüz tamamlanmış.
Elvis left the building five minutes ago.
Eylemin tamamlandığı vakit bildirilmiştir.
I have done my homework.
Eylemin tamamlandığı vakit bildirilmemiştir.
I did my homework last night.
Eylemin tamamlandığı vakit bildirilmiştir.
He has been in that city for two years
Eylem şu anda devam ediyor.
He lived in that city for two years
Eylem şu anda devam etmiyor.
I‘ ve been to Rome
Eylemin vakti bildirilmemiştir.
I went to Rome last year
Eylemin vakti bildirilmiştir.


 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=