EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
Adverb (Zarf)
Adverb (Zarf)
Zarflar fiilleri, sıfatları , başka zarfları ve hatta  bulundakları konuma göre cümleleri niteleyebilen sözcüklerdir. Adverb’ler  ( zarf ) cümle içerisine yerleştirildikleri konum ve fonksiyon bakımından farklılıklar gösterir.
 
ZAMAN ZARFLARI
Today, now, yesterday, next week, later, afterwards
Bu adverb türü zaman zarfı olarak görev yapar ve bir işin ne zaman yaıpldığını anlatıp fiilin Tensini belirler.
 
 
YER ZARFLARI
Here, there, inside, outside, upstairs, downtown
Bu adverb türü, cümlede yer ( location) anlatmak için kullanılır. Preposition + Noun ‘dan oluşan bir yer tamlamasının yerine kullanılabilirler ve nerede  sorusuna cevap verirler.
 
DURUM/ HAL
ZARFLARI
Quickly, easily, clearly, accurately, precisely, slowly, fast, hard, late, well
a)      The student answered the question quickly.
b)      Drive carefully!
c)       I opened the case easily.
d)      She swims fast
e)      She speaks English well
Bu adverb türü, bir işim nasıl yapıldığını anlatır ve fiili nitelerler. Bu zarflar adjective + ly = adverb of manner  gibi sıfatın sonuna bir –ly  eki getirilerek yapılır.
 
Fakat,
fast, hard, late, early & well gibi zarfalar  –ly  almazlar. Bu sözcükler hem sıfat hamde zarftır, cümle içerisindeki konum ve anlamlarıyla ayırt edilirler. Örnek  (d) & (e)
KISITLAMA ZARFLARI
Only, merely, just, purely, solely, simply, exclusively
 
a)      Only men can enter!
b)      You can just sit here.
c)       His success is purely his achievement. 
 
Bu adverb türü cümlede kısıtlama ablamı vermek için kullanılır. Aynı zamanda cümlede vurgu amaçlı da kullanılabilir.
 
 
BAKIŞAÇISI
GÖSTEREN
ZARFLAR
Scientifically, Chemically, Semantically,
a)      Grammatically this sentence is not accurate.
b)      Economically, we are in a bad position.
c)       Scientifically, this can’t be true.
Bu adverb türü, cümlede bahsedilen fikre bakış açımızı belirlemek için kullanlır.
DERECELENDİRME
ZARFLARI
Rather, quite, fairly, extremely, much, a lot, highly
a)      She was quite talented.
b)      He was fairly well equipped.
 
Bu adverb türü, sıfatların derecelendirlmesi için kullanılır.
Adverb + adjective
DİKKAT ÇEKME
ZARFLARI
Mainly, specifically, primarily, notably, especially, principally, predominantly, mostly, chiefly
 
a)      Especially, the children in India are suffering.
b)      Semantics primarily deals with meanings of utterances.
 
Bu adverb türü, cümlede vurguyu bir noktaya odaklamak için kullanılır ve cümle içerisindeki anlamları “özellikle” dir.
 
 
 
SIKLIK
ZARFLARI
Always, usually, sometimes, ever, never, seldom
a)      She always has breakfast in the morning.
b)      Sometimes I feel afraid in the night.
c)       I never sleep before mid-night.
d)      She is sometimes late for work.
 
Sıklık zarflaraı diye bilinen bu grup, birişin nekadar sık yapıldığını anlatmak için kullanılr.
 
Genellikle action fiilin önüne gelirler. Eğer cümlenin fiili “be”  ise be + frequency adverb biçminde kullanılırlar (d).
 Sadece sometimes  cümle başında, fiilin önünde, ve cümle sonunda kullanılabilir (b).
 
TÜM CÜMLEYEİ
NİTELEYEN
ZARFLAR
a)      Essentially, I can’t sleep alone. .
b)      It seems difficult, but basically it is easy.
c)       Fortunately, we were able to arrive on time.
d)      Obviously, he is innocent.
 
 
 
 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=