EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
Adjective2
Adjective Nedir? 1 PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Pazartesi, 21 Ağustos 2006

Adjective sıfat anlamına gelir. Bir isim yada zamirden önce gelerek o isim yada zamiri niteleyen kelimelerdir. Sıfatlar niteledikleri kelimelerden önce gelirler.

Aşağıdaki örnek cümlelerde koyu olan kelimeler sıfattır.:

The truck-shaped balloon floated over the treetops.
Mrs. Morrison papered her kitchen walls with hideous wall paper.
The small boat foundered on the wine dark sea.
The coal mines are dark and dank.
Many stores have already begun to play irritating Christmas music.
A battered music box sat on the mahogany sideboard.
The back room was filed with large, yellow rain boots.

Sıfatladan önce onları niteleyen zarflar, zarf grupları kullanılabilir.

My husband knits intricately patterned mittens.

örnekteki ``intricately'' kjelimesi ``patterned'' sıfatını nitelemektedir.

bazı isimler, çoğu zamirler, ve fillerin üçüncü halleri ile -ing li hallerinin çoğu sıfat olarak kullanılabilir.

Eleanor listened to the muffled sounds of the radio hidden under her pillow.

(koyu kelimeler fiillerin üçüncü hallerinden oluşan sıfatlardır)

Gramer bilimle uğraşanlara göre "a/an ve the" sıfattır.

Sahip oluş sıfatları

Sahip oluş belirten (``my,'' ``your,'' ``his,'' ``her,'' ``its,'' ``our,'' ``their'') kelimeler birer sıfattır ve niteledikleri isimden önce kullanılırlar. Sahip oluş zamiri olan "mine", "yours", "his", "hers", "its", "ours" ve "theirs" ise arkasından isim almazlar.:

I can't complete my assignment because I don't have the textbook.
That is my car, this isn't mine.

Birinci cümlede ``my'',  ``assignment'' kelimesini nitelemektedir ve ``my assignment'' birlikte cümlenin nesnesi durumundadır.

İkinci cümlede ise mine sahip oluş zamiridir ve "my car" anlamında kullanılmaktadır.

What is your phone number.

Bu cümlede ise "your" sahip oluş sıfatı  ``phone number'' isim tamlamasını nitelemektedir.

The bakery sold his favourite type of bread.
After many years, she returned to her homeland.
We have lost our way in this wood.
In many fairy tales, children are neglected by their parents.
The cat chased its ball down the stairs and into the backyard.

İşaret Sıfatları

``this,'' ``these,'' ``that,'' ``those,'' and ``what''  işaret sıfatları (demonstrative adjectives) olarak  isimlerden önce kullanılırlar:

When the librarian tripped over that cord, she dropped a pile of books.
This apartment needs to be fumigated.
Even though my friend preferred those plates, I bought these.

Soru Sıfatları

Soru sorarken cümlenin başında ilgili isimden önce kullanılan  ``which'' or ``what'' soru sıfatı ( interrogative adjective) olarak kullanılırlar

Which plants should be watered twice a week?
What book are you reading?

Belirsizlik Sıfatları

"many", "any", "a few", "all" gibi kelimeler isimden önce kullanılarak onları nitelediğinde belirsizlik sıfatları (indefinite adjective) olarak kullanılmış olurlar:

Many people believe that corporations are under-taxed.

I will send you any mail that arrives after you have moved to Sudbury.

They found a few goldfish floating belly up in the swan pound.
The title of Kelly's favourite game is ``All dogs go to heaven.''
 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=