EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
My English 7. sınıf tüm kelimeler
My English 7. sınıf tüm kelimeler

ÜNİTE 1 INTERESTING BELIEFS   
İnteresting
İlginç
Belief
İnanç
Horoscope
Yıldız falı
Believe
İnanmak
Sun sign
Burç
Meet
Buluşmak-görüşmek
Together
Birlikte-beraber
Carefully
Dikkatlice
İnvite
Davet etmek
Lucky
Şanslı
Successful
Başarılı
Health
Sağlık
different
Farklı
Realistic
Gerçekçi
sweet
Tatlı
Shy
Utangaç
Friendly
Arkadaşça-dostça
Generous
Cömert
Jealous
Kıskanç
Cheerful
Neşeli
Talkative
Geveze-konuşkan
Smart
Zeki,akıllı
The evil eye bead
Nazar boncuğu
Unlucky
Şanssız
Fortune-teller
Falcı
Future
Gelecek
classmate
Sınıf arkadaşı
Give
vermek
Get a job
Meslek edinmek
horseshoe
At nalı
break
Kırmak
Bring
getirmek
dangerous
tehlikeli
ÜNİTE 2 TOURIST ATTRACTIONS
Travelling
Seyahat
Paradise
Cennet
Crowded
Kalabalık
Historic
Tarihi
Look for
Aramak-bakmak
Souvenirs
Hatıra ,hediyelik eşya
Ornaments
süslemeler
Buy
Satın almak
Food
Yiyecek
Reservation
Yer ayırmak
Delicious
Lezzetli
Sell
Satmak
building
Bina
Capital city
Başkent
Turn right
Sağa dön
Turn left
Sola dön
Return ticket
Dönüş bileti
Leave
Ayrılmak-çıkmak
Arrive
Varmak-ulaşmak
Attractive
Çekici
İnterested in
İlgilenmek
Afraid of
Korkmak-çekinme
On the right
Sağ tarafta
On the left
Sol tarafta
ticket
bilet
decorate
Düzenlemek
Railway station
Tren istasyonu
Shopping
Alışveriş
Holiday
tatil
place
Yer-mekan
Swim
yüzmek
Single ticket
Tek kişilik bilet

ÜNİTE 3 OUR NATURAL HERITAGE
Natural
Doğal
Heritage
Miras
Preserve
Korumak
Environment
Çevre
Plant
Bitki
Generation
Nesil
Pass
Geçmek
Save
Korumak
Cultural heritage
Kültürel miras
industrial heritage
Endüstriyel miras
Rainforest
Yağmur ormanı
İmportant
Önemli
Climate
İklim
Season
Mevsim
Species
Tür
Global warming
Küresel ısınma
Climate change
İklim değişikliği
Cut down
Kesmek
Earth
Dünya
Use
Kullanmak
Chemicals
Kimyasal madde
Frozen food
Donmuş yiyecek
Recycle
Geri dönüşüm
protect
Korumak
need
İhtiyaç duymak
Save energy
Enerji tasarrufu
Living beings
Canlı
Wastepaper bin
Atık kağıt kutusu
Warm
Sıcak
Cool
Serin
Dirty
Kirli
pollution
Kirlilik

ÜNİTE 4 COMPUTERS
Surfing on the net
İnternette gezinme
Smart
Akıllı
Machine
Makine
Knowledge
Bilgi
Memory
Hafıza
İnformation
Bilgi
Easily
Kolayca
Correctly
Doğru bir şekilde
Communicate
İletişim kurmak
Bad side
Kötü taraf
Get old
Eskimek
Monitor
Monitor-ekran
Speaker
Hoparlör
Microphone
Mikrofon
Keyboard
Klavye
Mouse
Fare
Printer
Yazıcı
keep
Tutmak-saklamak
Decide
Karar vermek
Choose
Seçmek
noisy
Gürültülü
crowded
Kalabalık
safe
Güvenli
clean
Temiz
quiet
sessiz

ÜNİTE 5 FASHION
Fashion
Moda
Style
Tarz-şekil
Follow
Takip etmek
Produce
Üretmek
Old fashion
Eski moda
New fashion
Yeni moda
Model
Manken-model
Light colours
Açık renk
What size
Kaç beden-numar
Changing room
Soyunma kabini
Certainly
Tabiî ki
Of course
Elbette
On sale
indirimde
Price
fiyat-ücret
Spend Money
Para harcamak
Buy
satın almak
Expensive
Pahalı
Cheap
ucuz
Easy
kolay
Carry
taşımak
Heavy
ağır
Much-many
çok
Little-few
az
Favourite
Favori-sevilen
Large
Büyük-geniş
small
küçük

ÜNİTE 6 TV PROGRAMS
Tv Programs
Tv programı
Series
Dizi
Tv guide
Tv rehberi
Remote control
Uzaktn kumanda
Feel happy
Mutlu hissetmek
Cooking program
Yemek programı
Discussion
Tartışma
Cartoon
Çizgi film
Zaping
Kanal değiştirme
Relax
Dinlenmek
News
Haberler
Weather forecast
Hava durumu
Teenager
Genç
Documentary
Belgesel
Quickly
Çabucak
Agree
Aynı fikirde olmak
Boring
Sıkıcı
Life
Hayat
Educative
Eğitici
Prefer
Tercih etmek
Best actor reward
En iyi oyuncu ödül
Horror film
Korku filmi
Love story film
Aşk filmi
Action film
Macera filmi
Comedy film
Komedi filmi
Tv channel
Tv kanalı

ÜNİTE 7 OLD DAYS
Remmeber
Hatırlamak
Old days
Eski günler
Past
Geçmiş
Friendship
Arkadaşlık
Yesterday
Dün
Delicious
Lezzetli
Fresh
Taze
Composer
Besteci
Leader
Lider
Famous
Ünlü
Poet
Şair
Writer
Yazar
Capital city
Başkent
Date
Tarih
Last
Geçen
Get married
Evlenmek
Retired
Emekli
Talk
Konuşmak
 
 
ÜNİTE 8 INVENTORS AND EXPLORERS
İnventor
Mucit-icat eden
Explorer
Keşif yapan
Wheel
Tekerlek
Develop
Geliştirmek
Walk
Yürümek
Moon
Ay
Climb
Tırmanmak
Discoverer
Buluş yapan
Battery
Pil
The space
Uzay
Die
Ölmek
Take Picture
Resim çekmek
Wear
Giymek
Ceremony
Tören
Weekend
Haftasonu
Want
İstemek
See
Görmek
Carefully
Dikkatlice
Know
Bilmek-tanımak
ÜNİTE 9 TALES AND LEGENDS
Tale
Masal
Legend
Efsane
Folk tale
Halk masalı
Real
Gerçek
Giant
Dev
Fairy
Peri
Monster
Canavar
Tradition
Gelenek
History
Tarih
Brave
Cesur
Clever
Zeki
Powerful
Güçlü
Blind
Kör
Weak
Zayıf
Free time
Boş zaman
Jump
Atlamak
Mountain
Dağ
Look after
Bakmak-ilgilenmek

ÜNİTE 10 AMAZING HISTORY
Amazing
Şaşırtıcı
Believe
İnanmak
Event
Olay
İsland
Ada
Strange
Tuhaf
impossible
İmkansız
Disappeared
Ortadn kaybolma
Suddenly
Aniden
True story
Gercek hikaye
Wooden horse
Tahta at
Battle
Savaş
Strait
Boğaz(Çanakkale)
İllness
Hastalık
Soldier
Asker
Army
Ordu
Ancient city
Antik-eski kent
Lunchtime
Öğle yemeği vakti
Escape
Kaçmak
Region
Bölge-alan
conditioner
Klima
 
 
ÜNİTE 11 SKILLS
Skill
Beceri-yetenek
Personel skill
Kişisel beceriler
Catch
Yakalamak
İmitate
Taklit etmek
Do puzzle
Yapboz yapmak
Homeless
Evsiz
Shelter
Barınak
Raise Money
Para toplamak
Good at
İyi olmak
Bad at
Başarısız olmak
Hear
Duymak
Gifted artist
Yetenekli sanatçı
Speak
Konuşmak
Learn
Öğrenmek
What kind of
Ne çeşit/tür
Would like
İstemek
 
 
ÜNITE 12 CHANGING LIFESTYLE
Change
Değiştirmek
Life style
Yaşam tarzı
Social life
Sosyal hayat
Nowadays
Bugünlerde
Guest
Konuk
Habit
Alışkanlık
Miss
Özlemek
Tell story
Hikaye anlatmak
Population
Nüfus
Vacuum cleaner
Elektrikli süpürge
Flat
Apartman dairesi
River
Nehir
Jungle
Orman
Cage
Kafes
İnjured
Yaralnma-incinme
Hurt
incinme
Stay
Kalmak
Cross
Karşıya geçmek
Go straight on
Düz gitmek
Go along street
Cadde boynca git


ÜNİTE 13 TECHNOLOGY; FRIEND -FOE
Foe
Düşman
Attention
Dikkat
Prepare
Hazırlamak
Pro
Avantaj-yarar
Con
Dezavantaj-zarar
Win
Kazanmak
Support
Desteklemek
Health problem
Sağlık problemi
Jobless
İşsiz
Make happy
Mutlu etmek
Make lazy
Tembelleştirmek
Waste
Boşa harcamak
Make easy
Kolaylaştırmak 
 
ÜNİTE14 ECOLOGY
Fauna
Bir bölgede yaşayan hayvanlar
Ecology
ekoloji
Flora
Bitki örtüsü
Soil
Toprak
Air
Hava
Balance
Denge
Erosion
Erozyon
Destroy
Yok etmek
Overpopulation
Nufus artışı
Natural resource
Doğal kaynaklar
Hunt
Avlamak
Pet
Evcil havyan
Dolphin
Yunus balığı
Sea creatures
Deniz canlısı
Blue whale
Mavi balina
Grow
Yetiştirmek
Adult
Yetişkin
Lay egg
yumurtlamak
Turn into
Dönüşmek
Go on
Devam etmek
 
 

ÜNİTE 15 MODERN MEDICINE
Medicine
Tıp-ilaç
Miracle
Mucize
Treat
İyileştirmek
Reason
Sebep
Headache
Başağrısı
Stomachache
Karın ağrısı
Back hurt
Bel ağrısı
Have a cold
Üşütmek
Sore throat
Boğaz ağrısı
Toothache
Diş ağrısı
Runny nose-flu
Nezle-grip
Handkerchief
Mendil
Take medicine
İlaç almak
See a dentist
Dişçiye görünmek
What’s the matter
Neyin var?
Pain
Acı
Plaster
Alçı-bant
Vet
Veteriner
Advice
Tavsiye
Pill
hap
 
 
 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=