EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
The -a - an
A, an, the nedir? 1 PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Cuma, 18 Ağustos 2006

A ve an;

. sayılabilen isimlerden önce kullanılırlar,

a television, a doctor, an elephant, an hour

. önüne geldiği isime "herhangi bir" anlamı yüklerler

a boy, a school, an egg, an officer

. telafuzu sessiz harfle başlayan isimlerden önce  a kullanılır 

a list, a girl, a UFO, a university, a European country

. telafuzu sesli harfle başlayan isimlerden önce  an kullanılır

an engineer, an hour, an honourable man, an apple

A/an ve the temelde sıfattır diyebiliriz ve sıfatlar gibi isimleri nitelerler.

The konuşanın ve dinleyenin yada yazanın ve okuyanın her ikisininde hangi isimden bahsedildiğini bildikleri durumlarda kullanılırlar; a/an ise herhangi bir isimden bahsedildiğinde kullanılırlar.

the = iletişimdeki insanlar hangi isimden bahsedildiğini bilirler.

a/an = bahsedilen isim o ismin ait olduğu grubun içinden herhangi birisidir.

Örneğin, 'Open a window' ile 'Open the window' arasındaki temel fark şudur;

'Open a window'  diyen bir insan karşısındakine herhangi bir pencereyi açmasını;

'Open the window' diyen bir kimse ise karşısındakinden onun da bildiği belli bir pencereyi açmasını istemektedir.

Bir başka örnek ise;

'Ahmet is the tallest person in our family.' Ailemizde uzun insanlar var ama Ahmet bunların yani bu grubun içinde belli bir tanesidir. Çünkü en uzunu odur. En uzun kavramı burada belli bir kişi için geçerli olduğundan 'the tallest' diyoruz.

"A/an" belli bir grubun içinden herhangi bir elemanı ifade etmemize yarar. yani o grubun içinden herhangibirisi, hangisi olduğunun bir önemi olmadan.

'A teacher is coming' cümlesindeki 'a teacher' öğretmenin herhangi bir öğretmen olduğunu ( o kurumda çalışan öğretmenlerden herhangi birinin gelmekte olduğunu) söyler.

Belli bir öğretmen geliyor olsaydı, yani konuşanın ve dinleyenlerin de kimden bahsedildiği bir durum olsaydı o zaman da 'The teacher is coming.' deriz.

a/an

"A" ve "an"in önünde kullanıldığı isim sayılabilen ve tekil bir isimdir ve o isim grubundan herhangi birisidir.

 • "James wants to buy a computer." (Bilgisayar ama herhangi bir bilgisayar. Çünkü belli bir bilgisayar söz konusu değil..)
 • "He saw a dog." (Herhangi bir köpek. Hangi köpek olduğu bilinmiyor yada önemli değil. )
 • "Can I have a pizza please?" (Pizzaların herhangi biri.)

  

  

A ve an aynı şeylerdir. Önünde kullanıldıkları isimin telafuzuna göre birini kullanırız.

 • a + sayılabilen, tekil ve telafuzundaki ilk ses sessiz olan kelimlerele: a UN officer, a dog
   

 

 • an + tekil ve telafuzundaki ilk ses sesli olan kelimlerele: an hour , an apple

 

 

İsimden önce sıfat kullanılması durumunda ilk sıfatın telafuzundaki ilk sese göre a yada an kullanılır:

 • a broken egg
 • an unusual problem
 • a European country 

 

 

A/an bunlara ilaveten belli bir isim gurubuna aidiyet belirtirken de kullanlılır.

 • I am a teacher. (Öğretmen olanların oluşturduğu gruptan herhangi biri.)
 • Brian is an Irishman. (Brian İrlandalı grubunun bir elemanı.)
 • Seiko is a practicing Buddhist. (Seiko , Budist olanlardan biridir.)

  

  

the

İster tekil, ister çoğul belli bir isimden bahsetmek için kullanılır. The bir isimden önce kullanıldığında o isim herhangi biri olmaktan çıkar ve konuşanın ve dinleyenin her ikisinin de üzerinde uzlaştığı belli bir isim haline gelir.

"The computer is here" (Bilgisayar burada- Hangi bilgisayardan bahsedildiği bellidir.)

"The doctor who we met  was my neighbour." Herhangi bir doktor değil, karşılaştığımız doktor

The'nın Coğrafi kullanımları

Kullanılmadığı yerler:

 • Ülke isimlerinden önce: Italy, Mexico, Bolivia -(the Netherlands ve the US hariç) 
 • Şehir, kasaba veya eyalet isimlerinden önce: Seoul, Manitoba, Miami
 • sokak isimlerinden önce: Washington Blvd., Main St.
 • Göl isimlerinden önce: Lake Titicaca, Lake Erie -Göl grupları hariç; the Great Lakes
 • Dağ isimlerinden önce: Mount Everest, Mount Fuji - Sıradağlar hariç; the Andes or the Rockies
 • Kıta isimlerinden önce (Asia, Europe)
 • Ada isimlerinden önce (Easter Island, Maui, Key West) -Ada grupları hariç;the Aleutians, the Hebrides, or the Canary Islands

 

 

 

 

Kullanıldığı yerler:

 • Nehir, okyanus ve deniz isimlerinden önce: the Nile, the Pacific
 • Küresel Konumlandırma isimlerinden önce: the Equator, the North Pole
 • Coğrafi bölge isimlerinden önce: the Middle East, the West
 • Çöl, orman, körfez ve yarımada isimlerinden önce: the Sahara, the Persian Gulf, the Black Forest, the Iberian Peninsula

  

  

  

  

  

  

  

A/an ve The'nın kullanılmadığı yerler:

 

 • Dil ve tabiyet isimleri: Chinese, English, Spanish, Russian
 • Spor isimleri: volleyball, hockey, baseball
 • Akademik çalışma alanları: mathematics, biology, history, computer science

 

 

 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=